Onze aanpak

De gezondheid van de Nederlandse landbouwbodems berust op haar ecologisch fundament: een compleet en goed functionerend bodemvoedselweb. Voor het weer vruchtbaar maken van de uitgeputte landbouwbodems, is het dan ook nodig om het bodemvoedselweb te herstellen. Dit herstel is mogelijk door de huidige situatie in kaart te brengen, ontbrekende organismen terug te brengen en de bodem goed te beheren.

De Dr. Elaine Ingham methode zien wij als katalysator voor dit herstelproces. Keer op keer is aangetoond dat deze methode de potentie heeft om binnen één groeiseizoen de ontbrekende micro-organismen grotendeels terug te brengen, de compactielaag te doorbreken, plantengroei te bevorderen en het gebruik van chemicaliën af te bouwen tot het niet meer nodig is. Onder staan de drie stappen van de methode beschreven.

De biologische analyse

Om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van een bodem, is het essentieel om de bodembiologie in kaart te brengen. De conventionele chemische analyses meten doorgaans slechts het aantal wateroplosbare nutriënten en geven vaak advies over hoeveel NPK en andere mineralen ‘moeten’ worden toegevoegd.

In onze ogen zou het voornamelijk moeten draaien om de organismen die in de bodem thuishoren: bacteriën, schimmels, protozoa en nematoden. Zij maken de voedingsstoffen beschikbaar vanuit de bodem en zorgen daarmee voor de nutriënten, de bodemstructuur, waterretentie en andere eigenschappen die wij een gezonde bodem toekennen.

Met de microscoop bekijken we welke functionele groepen aanwezig zijn en in welke mate. Zo hebben we een goed startpunt om een herstelplan te maken.

Biologische analyse

De biologische analyse

Om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van een bodem, is het essentieel om de bodembiologie in kaart te brengen. De conventionele chemische analyses meten doorgaans slechts het aantal wateroplosbare nutriënten en geven vaak advies over hoeveel NPK en andere mineralen ‘moeten’ worden toegevoegd.

In onze ogen zou het voornamelijk moeten draaien om de organismen die in de bodem thuishoren: bacteriën, schimmels, protozoa en nematoden. Zij maken de voedingsstoffen beschikbaar vanuit de bodem en zorgen daarmee voor de nutriënten, de bodemstructuur, waterretentie en andere eigenschappen die wij een gezonde bodem toekennen.

Met de microscoop bekijken we welke functionele groepen aanwezig zijn en in welke mate. Zo hebben we een goed startpunt om een herstelplan te maken.

Biologische analyse
Zuurstofrijke Compost

Zuurstofrijke compost

Aangezien de meeste bodems door het gebruik van gifstoffen, kunstmest en overmatig ploegen inmiddels doder zijn dan een pier, is het noodzakelijk om het bodemleven (en die pier) terug te krijgen in de grond. Door gebruik te maken van lokale reststromen, effectieve micro-organismen en een geijkt composteringsproces, kweken we een hoge diversiteit en kwaliteit van organismen. Bij dit proces zijn voldoende zuurstof en de juiste temperatuur essentieel, zodat de compost de juiste organismen bevat. Deze compost fungeert vervolgens als medium om de organismen weer terug te krijgen in de bodem.

Zuurstofrijke Compost

Zuurstofrijke compost

Aangezien de meeste bodems door het gebruik van gifstoffen, kunstmest en overmatig ploegen inmiddels doder zijn dan een pier, is het noodzakelijk om het bodemleven (en die pier) terug te krijgen in de grond. Door gebruik te maken van lokale reststromen, effectieve micro-organismen en een geijkt composteringsproces, kweken we een hoge diversiteit en kwaliteit van organismen. Bij dit proces zijn voldoende zuurstof en de juiste temperatuur essentieel, zodat de compost de juiste organismen bevat. Deze compost fungeert vervolgens als medium om de organismen weer terug te krijgen in de bodem.

Goed bodembeheer

Samen met boeren en andere grondbezitters maken wij een plan om de bodem te herstellen. Wij kijken met hen naar het teeltplan en voor welke gewassen het bodemleven geoptimaliseerd moet worden. Eventueel wordt er compostextract gemaakt of zuurstofrijke compostthee. Nadat het bodemleven weer is aangebracht en haar essentiële functies weer kan vervullen, is het van uiterst belang het bodemleven en het humus-complex goed te verzorgen. Samen kijken we naar hoe overmatig ploegen kan worden voorkomen, hoe structuur van de bodem behouden kan worden en hoe permanente begroeiing het bodemvoedselweb beschermt, zonder productiviteit te verliezen.

Regeneratief Grondbeheer

Goed bodembeheer

Samen met boeren en andere grondbezitters maken wij een plan om de bodem te herstellen. Wij kijken met hen naar het teeltplan en voor welke gewassen het bodemleven geoptimaliseerd moet worden. Eventueel wordt er compostextract gemaakt of zuurstofrijke compostthee. Nadat het bodemleven weer is aangebracht en haar essentiële functies weer kan vervullen, is het van uiterst belang het bodemleven en het humus-complex goed te verzorgen. Samen kijken we naar hoe overmatig ploegen kan worden voorkomen, hoe structuur van de bodem behouden kan worden en hoe permanente begroeiing het bodemvoedselweb beschermt, zonder productiviteit te verliezen.

Regeneratief Grondbeheer