De Achterhoek in Goede Aarde

In de Achterhoek wordt de Dr. Elaine Ingham methode uitvoerig getest. Dit voor het eerst in Nederland.

Het project

Vier enthousiaste en jonge ondernemers testen dit jaar de Dr. Elaine Ingham methode (zie: https://soilfoodweb.com) samen met zeven agrarische bedrijven in de buurt van Doetinchem.

Op verschillende proefvelden brengen we het bodemleven terug en monitoren we allerlei eigenschappen zoals het bodemleven, compactie, de beschikbaarheid van nutriënten, koolstofopslag, infiltratiegraad, de waterretentiecapaciteit en plantengroei. Ons doel is om binnen drie jaar een werkende, schaalbare en economisch haalbare methode te ontwikkelen die de landbouwcrises het hoofd kan bieden en een weg vormt naar regeneratief en natuurinclusief landbeheer. 

De CMC compostkeerder

Voor het maken van onze compost, gebruiken we de CMC ST200, een compostkeerder. Deze machine is ontworpen en geproduceerd door Compost Systems, een bedrijf gevestigd in Oostenrijk. Geïnspireerd door Dr. Ehrenfried Pfeiffer, Siegfried en Uta Lübke maken zij machines die de compost op een zo’n delicaat mogelijke manier keren. Hierdoor raakt de opbouw van micro-organismen en het klei-humus complex niet onnodig verstoord. Ook houdt de machine rekening met de maximale breedte van de composthopen; om het composteringsproces goed te laten verlopen is het belangrijk dat er voldoende zuurstof bij kan komen, hierdoor kunnen de rillen niet te groot opgebouwd worden.

Compostkeerder ST200

De CMC compostkeerder

Voor het maken van onze compost, gebruiken we de CMC ST200, een compostkeerder. Deze machine is ontworpen en geproduceerd door Compost Systems, een bedrijf gevestigd in Oostenrijk. Geïnspireerd door Dr. Ehrenfried Pfeiffer, Siegfried en Uta Lübke maken zij machines die de compost op een zo’n delicaat mogelijke manier keren. Hierdoor raakt de opbouw van micro-organismen en het klei-humus complex niet onnodig verstoord. Ook houdt de machine rekening met de maximale breedte van de composthopen; om het composteringsproces goed te laten verlopen is het belangrijk dat er voldoende zuurstof bij kan komen, hierdoor kunnen de rillen niet te groot opgebouwd worden. 

Zorgboerderij Slangenburg

Zorgboerderij Slangenburg is voor ons de perfecte omgeving om compost te maken en de Dr. Elaine Ingham methode te testen. Deze locatie fungeert als kennisbank, mini-lab en broedplaats voor creatieve ideeën. Samen met het team van de zorgboerderij werken we hier dan ook aan de transitie naar regeneratieve landbouw. De sfeer is goed en de deur staat voor iedereen open. Met een nieuw aangelegde market garden produceren ze in samenwerking met de Voedselbank genoeg voedsel voor maar liefst 400 Nederlandse gezinnen per jaar. 

Zorgboerderij Slangenburg

Zorgboerderij Slangenburg is voor ons de perfecte omgeving om compost te maken en de Dr. Elaine Ingham methode te testen. Deze locatie fungeert als kennisbank, mini-lab en broedplaats voor creatieve ideeën. Samen met het team van de zorgboerderij werken we hier dan ook aan de transitie naar regeneratieve landbouw. De sfeer is goed en de deur staat voor iedereen open. Met een nieuw aangelegde market garden produceren ze in samenwerking met de Voedselbank genoeg voedsel voor maar liefst 400 Nederlandse gezinnen per jaar. 

De deelnemende boeren

Stichting In Goede Aarde werkt samen met zeven agrarische bedrijven om met hen grootschalig bodemherstel te testen en te verkennen. Deze ondernemers stellen ieder een stuk van hun land beschikbaar, waar de Dr. Elaine Ingham en andere regeneratieve methodes op getest worden.

Kars en Alexandra hebben een melkveebedrijf met 120 melkkoeien en beheren 95 hectare om hun koeien op te beweiden, maïs op te telen, graan te verbouwen en gras te oogsten voor de winter. Het zou een mooi resultaat zijn als we bij Kars en Alexandra, waar afgelopen jaar door de droogte minder opbrengst was, de bodem nieuw leven kunnen inblazen. Meer informatie is te vinden op hun website

95Ha | Zandgrond 

Jacco Keuper

Bij Jacco staan de koeien op stro en wordt zijn land extensief gebruikt. Het contact met zijn dieren speelt een belangrijke rol in zijn dagelijkse werkzaamheden en dat draagt hij graag uit. Zijn bedrijf is al generaties in de familie, waardoor er percelen zijn waar Jacco van weet dat ze al 40 jaar niet geploegd zijn. In deze pilot willen zij hun potstalmest graag gebruiken voor de compostering en willen we proeven doen op zowel de oude percelen, als op de percelen die wel geploegd worden.

90Ha | Kleigrond

Gert en Edwin Smits telen groenten op 80 hectare volle grond. Vader en zoon zijn voorlopers op gebied van grootschalige teelten en verwerking, gecombineerd met directe afzet en aandacht voor duurzaamheid in de vorm van bloemenranden, zonnepanelen, nestkastjes, druppelbevloeiing en binnenkort, compost van ons. Voor dit deel van de pilot bekijken we de effecten van het terugbrengen van bodembiologie op twee percelen: de een voor intensief gebruik, de ander in omschakeling naar biologisch. Kijk op hun website voor meer informatie.

80Ha | Zand/Leem

De Steenoven is een familiebedrijf met 70 melkkoeien en 30 jonge koeien. Op het erf is het in de zomer loeidruk. De boer verkoopt zelfgemaakt ijs van de koeien die op het land lopen. Dat is precies de wens; direct contact met klanten en het verhaal vertellen over de boerderij. Het ijs, wat tegenwoordig via de ‘Drive Mooh’ verkocht wordt, leent zich daar bij uitstek voor. Voor onze proef kijken we wat er gebeurt als we compost en compostthee over een stuk grasland verspreiden. Nieuwsgierig of zin in ijs? Check de website

45Ha | Lichte rivierklei

Jan en Ingrid leveren bonen en bakwaardige granen. De kwaliteit van hun producten staat hoog in het vaandel, iets wat meesterbakkers in de streek waarderen. Daarnaast kijkt Jan al langer dan vandaag naar zijn bodem en heeft hij via andere methodes zoals Terra Preta, de Kinsley Albrecht methode en Bokashi al veel bodemkennis in pacht. We onderzoeken een strook mais op zijn perceel en vergelijken hoe zijn graan / groenbemester-perceel reageert op een hersteld bodemvoedselweb ten opzichte van de potstalmest die hij normaal gebruikt ter bemesting. Kijk op hun website voor meer info.

16Ha | Klei/Zavel

Monique en Cees telen een ruim assortiment groente en fruit dit biologisch tuinbouwbedrijf. Ze wisselen het tuinwerk wekelijks af met de markt in Arnhem en Lochem, een mooi evenwicht tussen natuur en stad. Ze doen mee omdat ze graag investeren in de bodem, en benieuwd zijn of een verbeterde bodem meer vocht vasthoudt waardoor in de droge zomers toch een weerbaar gewas te telen is. Kijk op hun website voor meer info!

0.6Ha | Humusrijke zandgrond

Zorgboerderij Slangenburg is zo enthousiast dat ze ons verwelkomen op hun erf: ze hebben een kantoor beschikbaar gesteld en we mogen op hun land onze eerste composthopen bouwen. Slangenburg vormt hiermee de basis van ons project en hun kersverse ‘market garden’ wordt ons eerste proefveld. Naast hun werkzaamheden in hout en groenverzorging, een groentetuin en dagbesteding, wil zorgboerderij Slangenburg doorgroeien naar een waar regeneratief centrum.

1Ha | Zandgrond