FAQ

De stichting

Het doel van de stichting is om een werkend alternatief te ontwikkelen voor de chemische en conventionele landbouw. We testen op verschillende schalen hoe onze methode toegepast kan worden bij bestaande agrarische ondernemingen. Daarnaast is het ontwikkelen en bekendmaken van de Dr. Elaine Ingham methode binnen de Nederlandse landbouw een belangrijke pijler. Klik hier voor meer informatie over de Dr. Elaine Ingham methode. 

Dat is zeker mogelijk. We stellen het wel op prijs als je vooraf even contact met ons opneemt via het contactformulier. 

Op dit moment geven we op verzoek lezingen over het bodemvoedselweb en workshops over composteren. We plaatsen later dit jaar een kalender op de website met een overzicht van alle workshops voor volgend jaar.

De methode

Dr. Elaine Ingham is een gerenommeerd microbioloog uit de Verenigde Staten. Zij en collega’s ontdekten midden jaren tachtig de essentiële rol van het bodemvoedselweb voor ons ecosysteem en in het proces van successie. Na een lange academische carrière werkt zij nu als adviseur samen met allerlei spelers uit de agrosector. Zij heeft vele geslaagde projecten op haar naam staan waarbij het herstel van het bodemvoedselweb een sleutel was tot succes. Sinds enkele jaren bestaat de Soil Food Web School, waarmee zij studenten opleidt om het bodemvoedselweb te herstellen.

Dr. Elaine Ingham stelt het bodemvoedselweb centraal in het analyseren en herstellen van de bodem, dit is een fundamenteel andere kijk dan het huidig chemisch paradigma. Zij heeft een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt om dit bodemleven inzichtelijk te maken, te kwantificeren en terug te brengen in de bodem. De bodem wordt bij haar methodiek gemonitord met behulp van een microscoop. 

De methode werkt overal waar bodembeheer van belang is: van de agrarische sector en publieke gronden zoals golfbanen, tot natuurlijke ecosystemen. De methode is schaalbaar tot grote oppervlakten (>1000 ha.). In Nederland is de methode, naar ons weten, nog niet grootschalig toegepast, maar in het buitenland heeft ze zich al op kleine en grote schaal bewezen.

De Soil Food Web School is een school waar mensen opgeleid worden tot adviseur bodemleven. De opleiding combineert het werk van pioniers op het gebied van bodemregeneratie.

De voordelen zijn onder andere: bevordering van het natuurlijk immuunsysteem van de plant, bevordering van de nutriëntencyclus, koolstofopslag, betere waterberging, minder droogtestress, minder onkruiddruk, minder noodzaak voor kunstmest en gifstoffen, en potentieel hogere marges. Afhankelijk van de schaal, de beginsituatie en omgevingsfactoren kan het resultaat variëren. Daarom maken we voor elke casus een apart plan.

De pilot

De pilot is gestart in de zomer van 2021 en loopt tot eind 2022. Mocht de tijd uitwijzen dat er baat is aan verdere ontwikkeling van de methode en er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, kan de pilot worden verlengd.

Op dit moment geven we lezingen over het bodemvoedselweb en workshops over composteren op verzoek. Later dit jaar wordt er een kalender op de website gepost, waar een overzicht van workshops voor volgend jaar te vinden is.

Bij de pilot boeren monitoren we de volgende parameters; organische stofgehalte, bodemchemie, bodembiologie (nematoden, protozoa, schimmels en bacteriën), wortelvolume, worteldiepte, plantgroei, droogteresistentie (door middel van drone monitoring), brix (suikergehalte in gewassen), infiltratiegraad en waterberging. 

De resultaten van onze verschillende proeven zullen eind 2022 worden gepubliceerd