Stichting In Goede Aarde werkt samen met verschillende partners die de volgende diensten aanbieden. Interesse? Mail of bel ons voor meer informatie.

Biologische analyse

Biologische
Analyse

Door het gebruik van de microscoop en andere instrumenten brengen we de gezondheid van de bodem in kaart. Zo kunnen precies zien welke micro-organismen en bodemfuncties ontbreken.

Zuurstofrijke Compost

Zuurstofrijke
Compost

Onze  compost is rijk aan  micro-organismen. Via een geijkt en gecontroleerd proces zorgen we voor de juiste micro-organismen in goede verhoudingen. We monitoren en controleren de compost met de microscoop.

Zuurstofrijke Compost

Biologisch
Plan

Samen kijken we naar de gebiedsbestemming en wat er voor nodig is om het ecosysteem gezond te houden. We geven advies over hoe de ondergrondse biologie te herstellen, zodat o.a. de bovengrondse vegetatie daar profijt van heeft.