Regeneratieve Achterhoek

Een nieuwe pilot op 5 percelen bij Achterhoekse boeren!

Geschreven door

Ties Temmink

op

januari 24, 2024
We gaan van start! Na een onzekere periode hebben we groen licht gekregen van RVO voor onze subsidieaanvraag Project Regeneratieve Achterhoek 2025. SIGA heeft aanvang 2022 een aanvraag gedaan voor de subsidie Groen Economisch Herstel, voor het uitvoeren van ons project binnen het onderdeel Gebiedsgerichte Pilots. De beoordeling van deze subsidie heeft langer geduurd dan gebruikelijk door het grote aantal aanvragen. Inmiddels weten wij sinds deze zomer dat RVO ons plan goed beoordeeld heeft en daarmee kunnen we doorstarten! Deze subsidie geeft ons de mogelijkheid om met een interessante groep partners samen te werken en onze werkzaamheden te professionaliseren. We zullen werkzaam zijn in de Achterhoek tot in ieder geval eind 2024. Vanaf de toekenning door RVO zijn wij druk bezig geweest met het organiseren van de randvoorwaarden, voornamelijk het regelen van een overbruggingskrediet heeft ons wat tijd gekost. Gelukkig zijn we geholpen met een overbruggingslening door Golden Bird en Vicourt.
Wij zien dit project als een concrete bijdrage aan een toekomstige landbouw. Een bijdrage tegen een achtergrond van steeds meer droogte, hogere prijzen van input en politieke doelen zoals de EU richtlijn voor 25% biologische landbouw in 2030 waarbij Nederland ver achterloopt.
In het project gaan we op 5 percelen bij boerderij De Slaege (Jan Steverink) en Smits Groentekwekerij (Gert Smits) experimenteren. Daarbij gaan we kijken hoe het doorgaans gebruikte beheer zich verhoudt tot een beheer dat actief de bodembiologie stimuleert en de fysiologische processen van de gewassen verbetert. Zo willen we het gebruik van bemesting en gewasbestrijdingsmiddelen drastisch verminderen, terwijl we de kwaliteit van de gewassen verhogen (e.g. voedingswaarde). Op de proefpercelen gebruiken we enkele methodes die de potentie hebben om de veerkracht en productiviteit van zowel de bodem als de plant te verbeteren. Deze methodes bestaan uit zaadcoatingen, compostvloeistoffen, bladbemesting en eventuele andere biostimulanten. Veel van deze methodes lijken veelbelovend, maar worden nog onvoldoende begrepen en getest. De gewassen die geteeld en geanalyseerd zullen worden zijn droogbonen, granen en pompoenen.

Door een uitgebreide monitoring krijgen we inzicht in de effectiviteit van het beheer en eventuele verschillen tussen proef- en controlestroken. Met de verzamelde data willen we ook uitzoeken wat dit betekent op economisch vlak en of er mogelijkheden zijn voor een verdienmodel van koolstofopslag. Onderstaand een beschrijving van de samenwerkingspartners van dit project.

Slaege: Graanteler Jan Steverink heeft zijn akkers liggen in de ‘Silvoldse Slaege’, in het Silvoldse buurtschap ‘de Kroezenhoek’. In 2005 is Jan gestart met het telen van enkele oude graansoorten, zoals spelt en diverse soorten baktarwe. Inmiddels vele ervaringen rijker, is het duidelijk welke rassen en aangepaste teeltmethoden goed werken om kwalitatief hoogstaand graan te telen, geschikt voor het bakken van brood, het maken van banket en het brouwen van speciaalbieren.

Smits Groentekwekerij: Smits Groentekwekerij is een professioneel vollegrond kwekerij gevestigd in het Gelderse De Heurne (gemeente Aalten) en beschikt over verschillende percelen. Smits Groentekwekerij is gespecialiseerd in het kweken en bewerken van verschillende groenten. Daarbij staat hoog in het vaandel dat de groenten vers en van hoge kwaliteit worden geleverd.

Agriwatch: Agriwatch is een expert op het gebied van monitoring drone- en satellietdata. Zij zullen tevens meedenken over proefopzet en de monitoring. Verder adviseren ze ons over de uitvoering van de monitoring en de interpretatie van alle data.

WUR: De WUR heeft ons al van advies voorzien over de opzet van de proef, zij zullen ons verder bijstaan met advies in de uitvoering van de monitoring en uiteindelijk integratie en interpretatie van alle data. Ze zijn ook meegenomen voor het onderwerp kennisdeling.

Scave: Onderzoekt de mogelijkheid van een business case op basis van deze proef waarbij de kosten van deze methoden, eventuele kostenbesparingen, tijdsinvestering en eventuele meeropbrengst worden meegenomen.

Nieuw Groen: Onderzoekt de mogelijkheden om te kijken of er een verdienmodel te ontwikkelen valt door de mogelijke koolstofopslag (credits) te verkopen aan lokale MKB-ers.

Subvice: Wij laten ons gedurende dit project adviseren en begeleiden door subsidieadviesbureau Subvice.

Kennisdeling en communicatie rondom het project spelen ook een belangrijke rol, hiervoor zijn we de plannen aan het uitwerken. We zullen regelmatig blogs schrijven over de voortgang van het project, relevante achtergrond en bespiegelingen. Wanneer je vragen of interesse hebt, schroom niet contact op te nemen.
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland