Eerste interventie

Onze eerste interventie met compost bij biologische tuinderij de Nieuwe Weelde

Geschreven door

Jonathan Loogman

op

juli 24, 2021
Onze eerste proef bij biologische tuinderij de Nieuwe Weelde is een feit! Samen met hen gaan we kijken hoe we op een aantal van hun groentebedden de bodembiologie kunnen verbeteren. We hebben compost ingewerkt op een bed met prei. Deze gaan we vergelijken met een controle bed die er naast ligt. We behandelen het bed nog een aantal keer met compostvloeifstof en monitoren het na afloop op bodembiologie
De nulmeting van het perceel liet zien dat de meeste organismen in lage getale aanwezig zijn, op bacteriën na (de standaard binnen de Nederlandse landbouw). Met de behandeling met BioComplete™ compost, proberen we de bodembiologie zo te sturen dat er een balans ontstaat tussen de bacterie en schimmelpopulatie. Ook proberen we de groepen organismen in hogere trofische lagen te herstellen, zoals de protozoa’s en aaltjes. Wij zijn in ieder geval erg benieuwd naar het resultaat en hopen de komende paar weken dit dan ook te kunnen tonen.