Analyse LVO

Het in kaart brengen van de bodembiologie op de percelen Holtesch en Onner Es

Geschreven door

Ties Temmink

op

mei 31, 2021
Vorige week zijn wij, Ties Temmink en Jonathan Loogman, met Franke Remerie afgereisd naar het noorden van ons land, om de percelen Holtesch en Onner Es in kaart te brengen. Het weer was goed, de zon scheen en de koeien liepen er gelukkig bij op het perceel de Onner Es. Op het Holtesch perceel kwamen de eerste groenbemesters op. Een mooi gezicht aangezien ze in stroken worden geteeld, deze worden onderhouden door de perceel beheerder Kees Sijbinga, een biologische boer uit de buurt!
Eenmaal aangekomen op de percelen hebben wij de compactie opgemeten en verschillende bodemmonsters genomen. Deze hebben we in ons bodemlab op op zorgboerderij Slangenburg geanalyseerd. De analyse heeft een goed beeld gegeven over het aantal aaltjes, protozoa, bacteriën en schimmels in de bodem, waarmee de staat van het bodemvoedselweb wordt bepaald.
Al met al was het een zeer geslaagde dag. In overleg met Franke en Kees kijken we nu naar mogelijkheden van herstel van de bodembiologie op het Hotlesch perceel en hopen binnenkort ook de andere percelen in kaart te brengen. Daar zullen we dan ook enkele chemische en fysische aspecten mee nemen in onze metingen. Wordt vervolgd!