Aanleg Proeftuin

De aanleg van een proeftuin op Slangenburg is een feit!

Geschreven door

Ties Temmink

op

juli 14, 2021
Afgelopen week hebben we enkele bedden van de groentetuin van zorgboerderij Slangenburg ingericht tot proeftuin. We willen hier de komende weken gaan experimenteren met de mogelijkheden van de Dr. Elaine Ingham methode voor verschillende gewassen. We hebben de bedden van tevoren in kaart gebracht met de microscoop om te kijken hoe het bodemvoedselweb er op dit moment aan toe is. We gaan onze uiterste best doen om de bodem verder te verbeteren met compost en compostvloeistoffen. Zo willen we een optimaal bodemvoedselweb creëren voor ieder gewas.
We gaan monitoren hoe de bodembiologie, plantengroei, gezondheid en onkruiddruk zich gaat ontwikkelen. De opgedane ervaringen en data in deze proeftuin willen we inzetten om ook op grotere schaal te werken met deze principes. We willen op korte termijn de proeftuin verder uitbreiden, hier zal een stuk worden aangelegd waar verschillende groenbemesters worden aangeplant. Zo kunnen we monitoren wat voor invloed deze hebben op de bodembiologie.
Net zoals alle andere groenten die geteeld worden op Zorgboerderij Slangenburg zal ook de volledige oogst van deze proeven naar de voedselbank gaan.