IN GOEDE AARDE

Het herstel van de bodem is één van de belangrijkste sleutels  voor het oplossen van grote maatschappelijke problemen

Het herstel van de bodem is één van de belangrijkste sleutels voor het oplossen van grote maatschappelijke problemen

De uitdaging

Als we de relatie tot onze bodem niet drastisch veranderen, tasten we zowel de kansen van de huidige als ook die van toekomstige generaties aan. Ons huidige landbouwmodel kent veel schadelijke processen: overmatig gebruik van gifstoffen en kunstmest en excessieve grondbewerking. De staat van de Nederlandse landbouwbodems is kritiek: het bodemleven is grotendeels verdwenen. Daarnaast speelt de landbouw een significante rol in de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

Om landbouwgronden te kunnen blijven gebruiken, zet de sector in op nog meer chemische en technologische oplossingen. Een doodlopend spoor. Deze vicieuze cirkel heeft geen toekomstperspectief, terwijl de roep om verandering steeds luider wordt.

Zowel de overheid, burgers en boeren willen een duurzaam voedselsysteem. Er ontbreken echter concrete ideeën over hoe we deze transitie snel en financieel haalbaar kunnen maken.

eroded soil

De uitdaging

Als we de relatie tot onze bodem niet drastisch veranderen, tasten we zowel de kansen van de huidige als ook die van toekomstige generaties aan. Ons huidig landbouwmodel kent veel schadelijke processen: overmatig gebruik van gifstoffen en kunstmest, en excessieve grondbewerking. De staat van de Nederlandse landbouwbodems is kritiek: het bodemleven is grotendeels verdwenen. Daarnaast speelt de landbouw een significante rol in de klimaat- en biodiversiteitscrisis. 

Om landbouwgronden te kunnen blijven gebruiken, zet de sector in op nog meer chemische en technologische oplossingen. Een doodlopende spoor. Deze vicieuze cirkel heeft geen toekomstperspectief, terwijl de roep om verandering steeds luider wordt.

Zowel de overheid, burgers en boeren willen een duurzaam voedselsysteem. Er ontbreken echter concrete ideeën over hoe we deze transitie snel en financieel haalbaar kunnen maken.

eroded soil

De oplossing

Het fundament van een duurzaam voedselsysteem bevindt zich onder onze voeten maar onttrekt zich aan het blote oog: het bodemvoedselweb. Dit is een fascinerend ondergronds web van leven dat bestaat uit talloze micro-organismen die allen een eigen en essentiële rol vervullen. Samen met de plant zorgen zij voor alle fundamentele functies van de bodem. Het bodemvoedselweb vormt de ecologische basis van regeneratieve landbouw: een landbouwmodel waarbij ecologische grenzen gerespecteerd worden en gestreefd wordt naar diversiteit en veerkracht. 

Stichting In Goede Aarde onderzoekt hoe herstel van het bodemvoedselweb onderdeel kan worden van de landbouw. Door het herstel van het bodemvoedselweb kan de bodem zijn fundamentele functies weer vervullen en kunnen we de huidige impasse doorbreken.

Biologische analyse

Analyse

Met de microscoop en andere instrumenten brengen we de gezondheid van de bodem in kaart. Zo kunnen we zien welke micro-organismen en de daarbij behorende bodemfuncties aanwezig zijn en welke ontbreken.

Zuurstofrijke Compost

Biostimulanten

Om het systeem van plant en bodem te herstellen gebruiken we verschillende middelen, zoals: Compost met een hoge diversiteit aan microben, zeewierextract en bladbemesting.

Regeneratief Grondbeheer

Bodembeheer

Samen met de boer formuleren we een plan om het bodemvoedselweb te herstellen. Ook verkennen we aanvullend beheer om de bodemvruchtbaarheid blijvend te ondersteunen.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland